Welkom op de website over de geluidsmeetnetten van defensie.

Op deze website vindt u informatie met betrekking tot de geluidsmeetnetten van het ministerie van defensie.

Het ministerie van defensie heeft permanente geluidsmeetnetten rond de vliegbases van Leeuwarden, Volkel en Gilze-Rijen. De doelstelling van deze meetnetten is enerzijds om de geluidscontour, die jaarlijks berekend wordt voor de verschillende bases, te monitoren. Anderzijds moet het meetnet inzicht verschaffen mbt gemeten geluidsniveau's aan de bewoners van omliggende woonkernen. 

Via deze website kunt u meer gedetailleerd informatie vinden over de meetnetten op de verschillende vliegbases, maar u vindt hier ook de flighttrackers voor de verschillende bases. Deze flighttrackers geven met slechts enkele minuten vertraging inzicht in de vliegbewegingen en de gemeten geluidsniveau's rondom de vliegbases.

Meer informatie

In november 2013 wordt de motie Eijsink ingediend. Hierin wordt gevraagd om permanente geluidsmeetnetten te realiseren bij de vliegbases Leeuwarden en Volkel.

Na overleg met omwonenden van de vliegbases en met de meest betrokken provinciale en gemeentelijke overheden hebben het NLR en het RIVM gerapporteerd hoe meten en berekenen in combinatie kunnen worden gebruikt. Mede op grond van deze rapporten heeft de stuurgroep ‘uitvoering motie-Eijsink’ op 18 februari 2016 de minister van Defensie geadviseerd om rondom beide vliegbases een permanent geluidsmeetnet te stationeren. De te realiseren permanente geluidsmeetnetten rondom de vliegvelden Leeuwarden en Volkel dienen ter invulling van de volgende doelstellingen:

  • Monitoren van de bestaande geluidscontouren op nader gespecificeerde locaties in de directe nabijheid van het vliegveld; dit zegt iets over de geluidscontour op die specifieke locatie.
  • In nader gespecificeerde woonkernen meetposten installeren, waarmee de piekgeluidniveaus op die locaties inzichtelijk kunnen worden gemaakt voor de omwonenden.
  • Invulling geven aan de mogelijkheid van een mobiele meetpost, waarmee incidenteel, op andere locaties, ook buiten de regio, piekgeluidniveaus kunnen worden gemeten.

Informatie per basis

In het menu aan de bovenzijde van deze pagina kunt u navigeren naar overzichtpagina's van de verschillende vliegbases.

Hier vindt u een aantal nuttige links en informatie over geplande activiteiten en nieuws over de ongeplande vluchten en activiteiten.