Maandrapportage Geluidmeetnet Gilze-Rijen

Op 7 vaste meetpunten en met 2 mobiele microfoons wordt het geluidniveau rond de vliegbasis Gilze-Rijen gemeten. De resultaten van het geluidsmeetnet van Gilze Rijen worden vanaf begin 2021 maandelijks gerapporteerd én gepubliceerd op deze website.
Een auditcommissie van omwonenden bekijkt steeds of de meetresultaten voldoende betrouwbaar zijn. De resultaten zijn op verzoek van deze commissie ook via deze website te raadplegen. Een jaaroverzicht is in de rapportage van december opgenomen.

============